معرفی مرکز فناوری اطلاعات:

با توجه گسترش خدمات فناوري اطلاعات در سازمان ، مركز فناوري اطلاعات در حال حاضر با پهناي باند ۲۰۰ مگابيت در ثانيه اینترنت و ۴۵۰ مگابیت اینترانت در ٤ سايت و نقاط مختلف جغرافیایی در شهر تهران و کرج  (شامل دانشكده هاي سينما و تئاتر ، پرديس ولي عصر ، پرديس كرج و پرديس باغ ملي ، ۶ خوابگاه های دانشجویی) در حال ارائه خدمات بالغ بر ۴۵۰۰ كاربر در شبکه ، خدمات نرم افزار و سخت افزار و پشتيباني به ۵۳۰ دستگاه رايانه موجود در دانشگاه مي باشد.

همچنين با تكميل پروژه فيبرنوري مخابرات در حال حاضر ارتباطات داخلي دانشگاه در اين بستر فراهم شده و هيچ وابستگي به شبكه اينترنت ندارد.

دسترسی سریع به سامانه های اطلاعاتی دانشگاه:

نشریات علمی دانشگاه

کتابخانه دیجیتالی

ایمیل دانشگاه

سامانه تغذیه دانشگاه

سامانه آموزشی گلستان

سامانه دبیرخانه

احکام (رسمی)

احکام (قراردادی)

حضور و غیاب ۲

حضور و غیاب ۱

همایش های علمی

سامانه مالی

نمودار MRTG ترافیک اینترنت
دانشکده سینما و تئاتر (ساختمان های خیابان مفتح)

نمودار MRTG ترافیک اینترنت
مجموعه پردیس بین المللی فارابی (کرج)

نمودار MRTG ترافیک اینترنت
خوابگاه پردیس خودگردان (کرج)

نمودار MRTG ترافیک اینترنت
خوابگاه دختران قریب (اینترنت شبانه)

نمودار MRTG ترافیک اینترنت
خوابگاه پسران خودگردان فردوسی (دانشجویان خارجی)